podmienky na registráciu do vyhľadávačov a katalógov

 1. Registráciu zabezpečím do 7 dní po zaplatení zálohy, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, vždy v súlade s podmienkami každého vyhľadávača, či katalógu. (ďalej len “vyhľadávač”)

 2. Internetové adresy (URL) sú registrované vždy na základe vlastného uváženia administrátora, ktorý má na starosti zaraďovanie odkazov do vyhľadávača. Nemôžem garantovať, že každá registrácia zabezpečí zobrazovanie vo výsledkoch vyhľadávania všetkých vyhľadávačov.

 3. Presný zoznam vyhľadávačov aj s ich adresami, do ktorých registrácia úspešne prebehla, Vám odošlem najneskôr do 7 dní od zaplatenia zvyšku platby.

 4. Množstvo úspešných registrácií závisí od jazyka, domény, a kategórie (obsahu) stránky.

 5. Čas zaradenia do jednotlivých vyhľadávačov je rozdielny (obvykle 1 - 21 dní pri slovenských a českých) a závisí od vlastného rozhodnutia administrátora vyhľadávača.

 6. Vyhradzujem si právo odmietnuť registráciu najmä takým stránkam, ktorých obsah je v rozpore so zákonmi Slovenskej Republiky, alebo narušuje dobré mravy v spoločnosti.

 7. Vyhradzujem si právo upraviť Názov stránky, Kľúčové slová a Stručný popis stránky tak, aby boli v súlade s internetovou etiketou a vždy v prospech záujmov klienta.

 8. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zálohu z poplatku za službu vopred.

 9. Objednávateľ súhlasí s tým, že protokol o výsledku registrácie obdrží až po zaplatení zvyšku platby za službu, najneskôr do 7 dní.

 10. Stránka objednávateľa musí spĺňať tieto podmienky:

  • Obsah stránky nesmie byť v rozpore so zákonom SR a ČR.

  • Stránka nesmie byť s rozporom s dobrými mravmi.

  • Stránka existuje a je plne funkčná.

  • Stránka neobsahuje žiadne časti vo výstavbe.